Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας : Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού

 


Ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων χρονικής διαρκείας από την ημερομηνία πρόσληψης και έως 05/07/2021, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται, στον πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες ενάντια στον κορωνοϊό και την αποφυγή διασποράς του, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα ) προσόντα.

Βρείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα την ανακοίνωση , την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: aliaskou@mandras-eidyllias.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει στις 12/01/2021 που είναι η επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.  Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας Δευτέρα 18/1/2021 που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης.

Τα όποια ερωτήματα αφορούν τη συγκεκριμένη ανακοίνωση θα απαντώνται μόνο τηλεφωνικά ( 2132014926 & 2132014961).

ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΔΩ


ΓΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSPULL.GR

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια